Nr.89 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2930

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

91. Godkendelse af dagsorden – Lukket

92.Nivå Center – udkast til aftale med FKI – Lukket

93.Status på klagesag efter udbud af rengøring og vinduespolering –  Lukket

94.Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød – Lukket

95.Salg af Gunderødvej 46 – Lukket

96.Orientering - Lukket

 

Kompetence

Økonomiudvalget

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

91. Godkendelse af dagsorden – Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

92.Nivå Center – udkast til aftale med FKI – Lukket

Godkender administrationens indstillinger.

93.Status på klagesag efter udbud af rengøring og vinduespolering –  Lukket

Godkender administrationens indstilling.

94.Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød – Lukket

Anbefaler administrationens indstilling.

95.Salg af Gunderødvej 46 – Lukket

Anbefaler administrationens indstillinger.

96.Orientering – Lukket

Intet at bemærke.