Nr.75 - Kunstudsmykning ved bygge- og anlægsprojekter

Sagsnr.: 18/3247

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Det skal besluttes, hvorvidt man ønsker, at en andel af fremtidige anlægsbevillinger afsættes til udsmykning ved større bygge- og anlægsprojekter.

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (C) har bedt om at få en sag på dagsordenen, der beskriver mulighederne for at afsætte midler til kunstudsmykning ved større bygge- og anlægsprojekter.

 

Der har i den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune været en ordning, hvor 1 pct. af byggesummen blev afsat til kunstudsmykning ved anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Ved kommunesammenlægningen blev denne ordning afskaffet. Det skal nu drøftes, hvorvidt man ønsker at indføre en lignende ordning om udsmykning ved større bygge- og anlægsprojekter med anlægsbevillinger på over 5 mio. kr.

 

Baggrund

I den tidligere Fredensborg-Humlebæk Kommune afsatte man 1 pct. af byggesummen til kunstudsmykning ved byggeprojekter for over 2 mio. kr.

 

Formålet med at afsætte 1 pct. af byggesummen til kunstudsmykning var at give kunst en plads i det offentlige rum fx i forbindelse med kommunalt nybyggeri og større renoveringsarbejder. Ordningen skulle sikre, at der var midler til at indkøbe væsentlige værker, og at disse værker blev ophængt til gavn for borgerne.

 

Kunst i det offentlige rum

Kunst kan være med til at skabe fælles identitet og give særlige oplevelser for borgerne i det offentlige rum i Fredensborg Kommune. Kunstudsmykning har det formål at berige de mange brugere, der benytter de kommunale bygninger. Kunsten gøres på denne måde nærværende og tilgængelig for alle, og kommer borgerne til gode i deres hverdagsliv. Kunsten beriger borgerne ved at skabe unikke steder og oplevelser på steder, hvor man mindst venter det.

 

Samlet set bidrager kunstudsmykning til forskønnelse af kommunens udtryk. Kunstudsmykningen udfolder visuelt og æstetisk byrummets udtryk, og understøtter fortællingen om byens identitet. Mange kommuner gør meget ud af sammenhængen mellem udsmykningen i det offentlige rum og fortællingen om kommunens identitet. Et eksempel på dette er bronzeskulpturen ”Værftsarbejderne” i Helsingør, der står foran Værftsmuseet i Helsingør. Værftsmuseet og skulpturen fortæller om en tid, hvor byens skibsværft byggede skibe, og arbejderklassen i Helsingør voksede.

 

Kunstudsmykningen kan også øge kvaliteten af bygningen ved for eksempel at anspore til refleksion, eller ved at kunsten understreger og spiller sammen med arkitekturen. 

 

Eksempler på kunstudsmykning

Der findes mange eksisterende eksempler på kunstudsmykning i Fredensborg Kommune. For eksempel kan en bogskulptur af billedhuggeren Steen Christensen opleves foran Nivå Bibliotek. Ved Humlebæk Center ses skulpturen ”Den gående, søjlerne og den stående" af billedhugger Erik Heide. Foran Egedal Kirke i Kokkedal er skulpturen "Virkning" lavet af billedhuggeren Claus Ørntoft. Og endelig kan man i Fredensborg for eksempel se Pontus Kjerrmans skulptur ”Sammenholdfamilie” foran Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.

 

Et andet eksempel på kunstudsmykning i Fredensborg Kommune er kunstværket ”Forgreninger”, der blev indviet den 23. april 2015. Her indgik Fredensborg Kommune et samarbejde med Statens Kunstfond om en kunstopgave til Fredensborg Skole Vilhelmsro. Til kunstopgaven blev der afsat i alt 2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio kr. blev finansieret af Fredensborg Kommune og 1,5 mio. kr. blev finansieret af Statens Kunstfond.

 

Til kunstudsmykningsopgaven blev der nedsat et ad hoc-udvalg, som bestod af tre repræsentanter fra Statens Kunstfond og tre repræsentanter fra Fredensborg Kommune: Direktør for kulturområdet, skoleleder for Fredensborg Skole og en arkitekt fra Center for Ejedomme og Intern Service (CEIS).

 

Udsmykning ved byggeprojekter

Såfremt man ønsker at tilgodese kunstudsmykning ved nye og større bygge- og anlægsprojekter i Fredensborg Kommune, foreslås det, at der fremover afsættes 1 pct. af byggesummen til udsmykning ved anlægsbevillinger over 5 mio. kr. Det ville for eksempel have betydet, at der ved anlægsbevillingen på 6 mio. kr. til Egedal byens hus skulle have været afsat 60.000 kr. til kunstudsmykning til den nye tilbygning. På samme måde vil en anlægsbevilling til et bygge- eller anlægsprojekt på 8. mio kr. betyde, at der skal afsættes 80.000 kr. til kunstudsmykning.

 

Såfremt der skal finde en udsmykning sted foreslås det, at der nedsættes et ad hoc-udvalg bestående af formanden for Kulturudvalget, direktøren/centerchefen for Kulturområdet, en arkitekt fra Center for Ejendomme og intern Service samt en relevant institutionsleder eller den driftsansvarlige på området, som får ansvaret for bygningen efterfølgende. Dette skal sikre sammenhæng mellem anlæg, arkitektur, udsmykning og fremtidig anvendelse af bygningen.

 

Ad hoc-udvalget vil få ansvaret for at udpege forslag til politisk godkendelse samt at planlægge og afvikle kunstudsmykningen. Denne skal dog godkendes i Kulturudvalg og Byråd. Ad hoc-udvalget kan indgå i samarbejder med fx Statens Kunstfond eller andre, der kan bidrage med kunstfaglig viden.

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at selvom ad hoc-udvalget administrerer kunstudsmykningen er det Byrådet, der har kompetencen til at beslutte, hvorvidt der fast skal afsættes ekstra midler til udsmykning, ligesom Kulturudvalg og Byrådet skal godkende det konkrete forslag til udsmykning.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det anbefales overfor Byrådet, at der ved bygge- og anlægsbevillinger over 5 mio. kr. afsættes 1 pct. af byggesummen til kunstudsmykning.
  2. At der nedsættes ad hoc-udvalg efter modellen, beskrevet ovenfor.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 13-03-2018

Kulturudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling følges.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Anbefaler Kulturudvalgets indstillinger