Nr.74 - Udpegning af medlem til Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Sagsnr.: 16/22181

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Udvalget skal udpege et medlem til den politiske styregruppe i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland. Medlemmet skal vælges blandt Børne- og Skoleudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland blev dannet i 2015 og består af  uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, Ungdommens Uddannelsesvejledning, regionen og kommuner. Fredensborg Kommune deltager for at sikre viden og koordinering på tværs af kommunerne.

 

Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland gennemfører 2 – 3 årlige styregruppemøder med deltagelse af ca. 30 styregruppemedlemmer samt et årligt Uddannelsesmøde med deltagelse af ca. 100 deltagere fra forskellige uddannelsesinstitutioner, kommuner og virksomheder.

 

Der er tidligere blevet arbejdet med følgende indsatsområder:

 

Udvikling af tilbud til målgruppen af unge som ikke har opnået karakteren 2 i dansk og matematik, og dermed ikke kan optages på erhvervsskolerne

 

Udvikling af Garantiskolen i samarbejde med ”Den regionale Ungeenhed” med baggrund i blandt andet erhvervsskolereformen. Reformen har gjort det vanskeligt at foretage skift fra gymnasieniveau til SOPU(social, sundhed og pædagogik) og Erhvervsskolerne

 

Fælles udvikling af rusmiddelforebyggelse og fokus på kriseberedskabet på ungdomsuddannelserne

 

Tiltrækning af nye uddannelser til Nordsjælland herunder serviceøkonom og miljøtekniker samt et bredt funderet samarbejde omkring at tiltrække læreruddannelsen

 

Samarbejde med Den regionale Ungeenhed i forhold til at udarbejde statistisk grundlag for at følge udviklingen med Strategisk Uddannelsesforum Nordsjællands målsætninger.

 

 

To styregrupper
Der er nedsat en politisk- og en administrativ styregruppe.

Birgit Bagge, der er centerchef for Center for Job og Uddannelse, repræsenterer Fredensborg Kommune i den administrative styregruppe.

 

Der har hidtil ikke siddet en politisk repræsentant fra Fredensborg Kommune, så der skal derfor udpeges en politiker fra Børne- og Skoleudvalget til at sidde som repræsentant for Fredensborg Kommune i den politiske styregruppe.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der udpeges et medlem fra Børne- og Skoleudvalget til den politiske styregruppe i Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Økonomiudvalget anbefaler, at udvalgsformand Per Frost Henriksen udpeges til den politiske styregruppe i Strategisk Uddannelsesforum i Nordsjælland.