Nr.68 - Godkendelse af program til budgetseminaret i april 2018

Sagsnr.: 18/924

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalgets godkendelse af programmet for budgetseminaret i april 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådets første budgetseminar afholdes fredag den 20. april 2018. Med aprilseminariet tages der hul på de indledende drøftelser af budget for 2019-2022. Ligeledes er det intentionen med seminariet, at Byrådet på aprilseminariet drøfter rammerne for den videre budgetproces og afgiver bestillinger til budgetseminariet i august 2018.

 

Om formiddagen vil der være oplæg af udvalgsformændene om de strategiske perspektiver og den udvikling fagudvalgene vil arbejde for i de kommende 4 år. Herudover vil der være et oplæg om boligudbygning og befolkningsprognosen.

 

Eftermiddagens program starter med oplæg af Cheføkonom Morten Mandøe fra KL, som vil fortælle om forventningerne til de økonomiske rammer for budget 2019-2022 og med et blik på Fredensborg Kommune set udefra. Herefter vil de lokale udfordringer i Fredensborg Kommune og anbefalingerne i budgetvurderingen blive gennemgået.

 

Herefter vil der være drøftelser i partigrupperne og dagen afsluttes med en opsamling af drøftelserne i partigrupperne og opsamling på bestillinger til augustseminaret.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget godkender program til budgetseminaret i april 2018.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Godkender administrationens indstilling