Nr.63 - Forslag fra Det Radikale Venstre: Frigjorte midler ved eventuel lockout

Sagsnr.: 18/7114

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Nettobesparelsen på løn i forbindelse med en eventuel lockout, tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder.

Sagsfremstilling og økonomi

Radikale Venstre mener, at KL´s lockoutvarsel den 7. marts af 250.000 ansatte er ude af proportioner i den nuværende situation.

Vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i forligsinstitutionen i respekt for aftalesystemet.

I Fredensborg Kommune er der et godt samarbejde med de lokale faglige organisationer, idet der eksempelvis er indgået en lokalaftale med lærerne. Der opfordres derfor til forhandlinger fremfor konfliktoptrapning.

Idet der nu er varslet lockout som svar på den varslede strejke, ønskes det at sende et kraftigt signal om, at en eventuel lockout ikke må blive en kommunal spareøvelse.

Derfor stilles der forslag om, at en nettobesparelse i forbindelse med en eventuel lockout, tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder i form af efteruddannelse, forbedring af arbejdsmiljø, faciliteter eller lignende invisteringer i disse medarbejdere.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. Ved eventuel lockout besluttes det principielt, at midlerne tilbageføres proportionelt til de berørte fagområder til invisteringer for medarbejderne.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Økonomiudvalget vil anbefale byrådet, at ved et evt. overskud ved en evt. strejke og lockout skal nettoprovenuet tilbageføres til området. Det betyder at bliver der den uønskede strejke eller lockout på det kommunale område, så udarbejder administrationen et oplæg til beslutning i økonomiudvalg og byrådet mhp. at der i samarbejde med de faglige organisationer kan ske en udmøntning heraf.