Nr.62 - Forlængelse af kontrakt på revisionsydelse

Sagsnr.: 16/18475

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende, at Fredensborg Kommune forlænger kontrakten på revisionsopgaven med BDO for regnskabsår 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kontrakten med BDO, senest indgået ved udbud i 2015, rummer en mulighed for forlængelse i yderligere et regnskabsår, jf. kontraktens punkt 1.3. Samarbejdet mellem administrationen og BDO har forløbet tilfredsstillende i indeværende kontraktperiode, og derfor anbefales en forlængelse af kontrakten. Dette dels for at udnytte kontraktens fulde længde, og dels for at spare transaktionsomkostninger, ved at skulle gennemføre et udbud, inden det er nødvendigt.

Revisionsopgaven skal i udbud igen i 2019, med aftalestart 1. januar 2020. Formelt vil kontrakten med BDO således udløbe efter afsluttet regnskabsår 2019, 1. oktober 2020.

Retsgrundlag

Udbudsloven

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At kontrakten med BDO forlænges for regnskabsår 2019.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Godkender administrationens indstilling

Bilag