Nr.61 - Orientering om revisionsaftale

Sagsnr.: 18/4754

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om revisionsaftale fra Fredensborg Kommunes revisor BDO.

Revisionen deltager ved registreret revisor Michael Sylvest Nielsen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med, at der pr. 01.01.2018 er valgt et nyt Byråd i Fredensborg Kommune, har BDO Kommunernes Revision genfremsendt revisionsaftalen som beretning nr. 12.

 

(BDO) Kommunernes Revision blev antaget som revisor for Fredensborg Kommune for årene 2011-2015. BDO fik ved seneste udbud ny kontrakt med Fredensborg Kommune for årene 2016-2017. Herudover har Fredensborg Kommune benyttet sig af option for regnskab 2018.

Revisoraftaleberetningen skal ses i forlængelse af revisionsregulativet, og præciserer nærmere fordelingen af opgaver og ansvar imellem Fredensborg Kommune og BDO. Endvidere uddyber BDO tilrettelæggelse og udførelse af revisionen, herunder rapportering og andre praktiske detaljer i forbindelse med revisionens arbejde.

 

Fredensborg Kommune og BDO har i samarbejde udarbejdet "Revisionsregulativ for Fredensborg Kommune". Regulativet beskriver rammerne for revisionens arbejde, de mere specifikke handlinger som skal udføres, samt de nærmere retningslinjer revisionen skal iagttage under udførelsen af deres arbejde.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kompetence

Byrådet

Elektroniske bilag

Beretning om revisionsaftale nr. 12, Fredensborg Kommune

Revisionsregulativ for Fredensborg Kommune

Indstilling

  1. At beretningen vedr. revisionsaftalen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Orienteringen blev taget til efterretning