Nr.60 - Godkendelse af dagsordenen

Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-03-2018

Dagsordenen blev godkendt