Nr.89 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2930

 

Beslutningstema

91. Godkendelse af dagsorden – Lukket

92.Nivå Center – udkast til aftale med FKI – Lukket

93.Status på klagesag efter udbud af rengøring og vinduespolering –  Lukket

94.Salg af matr. nr. 1bø Asminderød By, Asminderød – Lukket

95.Salg af Gunderødvej 46 – Lukket

96.Orientering - Lukket

 

Sagsfremstilling og økonomi

 

 

 

Kompetence

Økonomiudvalget