Nr.63 - Forslag fra Det Radikale Venstre: Frigjorte midler ved eventuel lockout

Sagsnr.: 18/7114

 

Beslutningstema

Nettobesparelsen på løn i forbindelse med en eventuel lockout, tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder.

Sagsfremstilling og økonomi

Radikale Venstre mener, at KL´s lockoutvarsel den 7. marts af 250.000 ansatte er ude af proportioner i den nuværende situation.

Vi havde meget gerne set, at parterne havde afventet forhandlingerne i forligsinstitutionen i respekt for aftalesystemet.

I Fredensborg Kommune er der et godt samarbejde med de lokale faglige organisationer, idet der eksempelvis er indgået en lokalaftale med lærerne. Der opfordres derfor til forhandlinger fremfor konfliktoptrapning.

Idet der nu er varslet lockout som svar på den varslede strejke, ønskes det at sende et kraftigt signal om, at en eventuel lockout ikke må blive en kommunal spareøvelse.

Derfor stilles der forslag om, at en nettobesparelse i forbindelse med en eventuel lockout, tilbageføres proportionelt til de ramte fagområder i form af efteruddannelse, forbedring af arbejdsmiljø, faciliteter eller lignende invisteringer i disse medarbejdere.

Retsgrundlag

Kommunernes Styrelseslov § 11.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. Ved eventuel lockout besluttes det principielt, at midlerne tilbageføres proportionelt til de berørte fagområder til invisteringer for medarbejderne.