Nr.138 - Kommunens digitale medier

Sagsnr.: 18/1661

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på kommunens digitale medier.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunen har i dag en række digitale medier, der anvendes vidt forskelligt og til forskellige formål. Vi arbejder derfor med versionering af indholdet til medietype og målgruppe. Det vil sige, at alle nyheder og informationer tilpasses mht. sprog, længde, detaljering mv. til de relevante medier og fordeles efter effekt  og i forhold til de strategiske mål.

Effekten måler vi gennem den udbredte brugerstatistik, som de digitale medier kan levere. Dermed får vi viden om, hvad brugerne ser som populært og nyttigt stof. På den baggrund kan vi prioritere de mest effektive medier i forhold til budskabet.

 

De strategiske mål for kommunikation på de digitale medier er:

  • Understøtte borgerservice / digitalisering
  • Branding af kommunens bysamfund / et godt sted at bo
  • Følge realisering af politiske mål / fx Fremtidens Fredensborg Kommune
  • Fortælle de gode historier om kommunens service / infrastruktur
  • Invitere til borgerinddragelse / dialog
  • Den gode arbejdsplads / employerbranding
     

Her er vi i dag.

fredensborg.dk er i dag den naturlige effektive indgang for borgere, som søger information og service. Hjemmesiden har ca. 52.000 besøg på en almindelig måned.  

I udviklingen af siden ligger vi fortsat stor vægt på at forbedre og forenkle borgernes adgang til selvbetjening, tidsbestilling mv. så hjemmesiden bidrager til at realisere gevinster gennem digitalisering.

 

Hosfrede.dk er i sin nye version med åben adgang blevet vel modtaget. Her er ca. 21.000 besøg om måneden.

I udviklingen af siden er målet at få automatiseret og forenklet flere arbejdsprocesser, så intranettet i endnu højere grad bliver et digitalt arbejdsredskab, som kan medvirke til effektivisering.

Den nye Byrådsportal giver politikerne let adgang til spørgsmål & svar samt praktisk information.

 

Facebook i kommunen er siden den beskedne start i 2013 med én side vokset til den centrale kilde til nyheder og gode historier. Vi har i dag 19 sider. herunder skoler, sundhedspleje, ungfredensborg. Fritidsbutik,  med over 13.000 følgere, hvilket er et højt niveau og tilsvarende kommuner som Hillerød og Helsingør.

De seks centrale Facebook-sider fungerer godt til branding af byerne, kommunens service mv., jf. de strategiske mål. De seks sider er en for hvert bysamfund, landet og Fredensborg Kommune.

De seks centrale er

www.facebook.com/fredensborgkommune
www.facebook.com/sammenomkokkedal
www.facebook.com/mitfredensborg
www.facebook.com/voresnivaa
www.facebook.com/hososihumlebaek
www.facebook.com/livetpaalandet


 

Borgerne har god forståelse for kommunens rolle på Facebook.
 

Instagram-fredensborg_kommune har190 følgere og er i fortsat vækst. Her er målet at fortælle den gode historie om kommunen gennem billeder og de emneord (hasttags) som knytter sig her til.

LinkedIn Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune har 1.541 følgere og anvendes i dag primært til jobopslag. Dog er der nu også historier om kommunen generelt – fx uddannelse af kommende ledere, skjulte malede døre for demente på Benediktehjemmet m.m

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Orienteringen blev taget til efterretning.