Nr.127 - Godkendelse af dagsordenen

Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-05-2018

Dagsordenen blev godkendt.