Nr.172 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2930

 

Beslutningstema

173. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

174. Eventuel salg af matr. nr. 4eg Øverste Torp - Lukket

175. Salg af areal på Kronprinsensvej - Lukket

176. Orientering  - Lukket

 

Sagsfremstilling og økonomi

173. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

174. Eventuel salg af matr. nr. 4eg Øverste Torp - Lukket

175. Salg af areal på Kronprinsensvej - Lukket

176. Orientering  - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

173. Godkendelse af dagsordenen  Lukket

Dagsordenen blev godkendt.

174. Eventuel salg af matr. nr. 4eg Øverste Torp  Lukket

Anbefaler administrationens indstilling

175. Salg af areal på Kronprinsensvej  Lukket

Økonomiudvalget besluttede ikke at sælge det pågældende areal.

176. Orientering  - Lukket