Nr.171 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Orientering om repræsentation med Udenrigsministeriet vedr. Smart City

Orientering om økonomiaftalen mellem KL og regeringen

Drøftelse af forslag om rejsepolitik for Fredensborg Kommune med klimakompensation for flyrejser. Sagen behandles på Økonomiudvalgets møde i august.