Nr.155 - Godkendelse af dagsordenen

Sagsnr.: 18/2928

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 11-06-2018

Dagsordenen blev godkendt. Økonomiudvalget besluttede at fremrykke punkt 168, således at detblev behandlet efter punkt 156. Hanne Berg (F) var fraværende under punkt 157-172.

 

Bilag