Nr.4 - Introduktion til udvalgets budget- og fagområder

Sagsnr.: 17/28769

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om program for introduktion af udvalget til fagområder og budget på udvalgets område.

Sagsfremstilling og økonomi

Der er planlagt forskellige mødeaftener for introduktion til byrådets opgaver og den overordnede styrelse af kommunen, herunder den økonomiske styring.

 

Som supplement hertil vil der i de enkelte fagudvalg være en grundigere introduktion for udvalgets medlemmer.

 

På Økonomiudvalgets møde i februar vil der være en overordnet præsentation af udvalgets ansvarsområder, herunder større aktuelle sager samt perspektiver og udfordringer for den kommende byrådsperiode. Endvidere vil være en introduktion til de budgetter som udvalget har ansvaret for og udvalgets økonomiske handlerum. 

 

Der lægges op til, at Økonomiudvalget på mødet drøfter eventuelle og ønsker til yderligere indhold i introduktionsprogrammet.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Orienteringen blev taget til efterretning.