Nr.3 - Fastsættelse af møder i Økonomiudvalget i 2018

Sagsnr.: 17/27063

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende mødeplan for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Der blev ikke afholdt konstituerende møde i Økonomiudvalget i forlængelse af Byrådets konstituerende møde den 12. december 2017.


Økonomiudvalget skal derfor på sit første ordinære møde formelt godkende en mødeplan for 2018.


I den forudgående periode blev de ordinære møder i Økonomiudvalget afholdt kl. 17.30 på ugedagen før Byrådsmøderne.


Mødekalender for 2018 er bilagt dagsordenen.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssig konsekvens.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 20, stk. 1.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At mødedatoerne for Økonomiudvalget godkendes og, at de ordinære møder afholdes kl. 17.30 på ugedagen før byrådets møde med undtagelse af mødet i maj.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Administrationens indstilling vedtaget.