Nr.26 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2930

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

27 Nivå Center – Udkast til aftale med KFI - LUKKET


28 Fremtidens Nivå Bymidte – SAGEN ÅBNET DEN 13022018


29 Rengøringscontroller funktion - LUKKET


30 Salg af Toftegårdsvænget 101 – 223 og 125 – 147 - LUKKET


31 Salg af Lindelyvej 14A, Fredensborg – LUKKET


32 Mageskifte af arealer ved Kronprinsensvej – LUKKET


33  Eventuel køb af ejendom - LUKKET

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018

27 Nivå Center – Udkast til aftale med KFI - LUKKET

 

Godkender administrationens indstillinger.

 

28 Fremtidens Nivå Bymidte - LUKKET

 

Godkender administrationens indstillinger.

 

29 Rengøringscontroller funktion - LUKKET

 

Godkender administrationens indstilling.

 

30 Salg af Toftegårdsvænget 101 – 223 og 125 – 147 - LUKKET

 

Anbefaler administrationens indstillinger.

 

31 Salg af Lindelyvej 14A, Fredensborg – LUKKET

 

Anbefaler administrationens indstilling.

 

32 Mageskifte af arealer ved Kronprinsensvej – LUKKET

 

Sagen blev udsat indtil høringen er gennemført.

 

33  Eventuel køb af ejendom - LUKKET

 

Godkender administrationens indstilling.