Nr.2 - Valg af næstformand

Sagsnr.: 18/311

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal vælge næstformand.

Sagsfremstilling og økonomi

I lighed med de stående udvalg skal Økonomiudvalget vælge en næstformand.


Med baggrund i, at borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget blev der ikke afholdt konstituerende møde i Økonomiudvalget i forlængelse af Byrådets konstituerende møde den 12.12.2017.


Økonomiudvalgets udpegning af næstformand finder derfor sted på udvalgets første ordinære møde i den nye byrådsperiode.


I henhold til konstitueringsaftalen er næstformandsposten tildelt Ulla Hardy-Hansen, C, som tillige på Byrådets konstituerende møde blev valgt som 1. viceborgmester.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 18.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Ulla Hardy-Hansen blev valgt som næstformand.