Nr.12 - Økonomistyring omkring afskrivninger

Sagsnr.: 17/20795

 
Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal godkende revideret udgave af afsnit vedr. afskrivninger i Håndbog om Økonomistyring.

Sagsfremstilling og økonomi

Under gennemgangen af Håndbog for Økonomistyring er reglerne for afskrivninger gennemgået. Administrationen foreslår blandt andet med inspiration fra andre kommuner, at der foretages en række ændringer som skal gøre reglerne mere hensigtsmæssige og tidssvarende.


Med ændringerne skal Økonomiudvalget fremadrettet alene tage stilling til afskrivninger over kr. 100.000. Med den nuværende beløbsgrænse forelægges økonomiudvalget en lang række sager, hvor det politiske råderum er ikke eksisterende, da afskrivningerne sker med afsæt i lovgivningen.


For at sikre en fortsat dobbelt kontrol, så foreslås at direktionen godkender afskrivningerne fra kr. 30.000 til kr. 100.000.


Med ændringerne vil herefter gælde:


  • Økonomiudvalget orienteres én gang årligt i forbindelse med regnskabsafslutningen om afskrivninger som er uerholdelige, hvor der er truffet en afgørelse af en domstol eller SKAT, om at kravet skal afskrives.

  • Øvrige afskrivninger

Ø  Den budgetansvarlige på området har kompetence til at godkende afskrivninger under kr. 30.000

Ø  Direktion har kompetence til at godkende afskrivninger fra kr. 30.000 til 100.000

Ø  Økonomiudvalget har kompetence til at godkende afskrivninger over kr. 100.000


Ændringerne skal gælde fra og med regnskabsår 2017.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At det revideret afsnit vedr. afskrivninger godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Anbefaler administrationens indstilling.