Nr.1 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Dagordenen blev godkendt.