Nr.27 - Godkendelse af dagsorden

Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Dagsordenen blev godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 22-01-2018


Dagsordenen blev godkendt.