Nr.55 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2721

 

Beslutningstema

56. .. Godkendelse af dagsordenen - LUKKET

57. .. Justering i direktørreferencer og centerstruktur - Lukket

58. .. Mageskifte af arealer ved Kronprinsensvej - Lukket

59. .. Dige nord for Nivå Havn - valg af entreprenør - Lukket

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

56. .. Godkendelse af dagsordenen - LUKKET

Dagsordenen blev godkendt. Sag 58 blev udsat af lokalplanmæssige grunde.

 

57. .. Justering i direktørreferencer og centerstruktur - Lukket

Anbefaler administrationens indstilling.

 

58. .. Mageskifte af arealer ved Kronprinsensvej - Lukket

Sagen udsættes til marts 2018 af hensyn til planprocessen.

 

59. .. Dige nord for Nivå Havn - valg af entreprenør - Lukket

Godkender administrationens indstilling.