Nr.46 - Generel tilladelse til at foretage vielser i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 14/26324

 

Beslutningstema

Byrådet træffer beslutning om, at andre kommuner kan foretage vielse i Fredensborg Kommune uden at skulle søge særskilt tilladelse hertil.

Sagsfremstilling og økonomi

Ifølge en ændring af ægteskabsloven pr. 1. juli 2014 kan Byrådet beslutte at give tilladelse, at andre kommuners borgmestre og giftefogeder må foretage vielser i Fredensborg Kommune.


Hvis andre kommuner ønsker at foretage vielse i Fredensborg Kommune kan der gives tilsagn fra sag til sag, eller der kan gives en generel godkendelse således, at en eller alle kommuner kan få lov at foretage vielse i Fredensborg Kommune.


Ønsker kommunen ikke, at andre kommuner foretager vielser i kommunen, kan anmodning afslås sag for sag, eller ved at det generelt meddeles alle landets kommuner, at Fredensborg Kommune ikke vil godkende at der bliver foretaget vielser i kommunen af andre.


Et flertal af kommuner vælger at give en generel tilladelse.


Det indstilles, at der gives en generel tilladelse til, at alle kommuner uden forudgående ansøgning kan foretage vielser i Fredensborg Kommune. Så kan en giftefoged fra en anden kommune vie et par i Fredensborg Kommune uden først at indhente tilladelse fra vielsesmyndigheden i Fredensborg Kommune.


Den generelle tilladelse gælder for borgerlige vielser, der foretages i naturen, i private haver, privatadresser og lignende i kommunen, forudsat at eventuelle regler, der gælder for ophold i området, overholdes og at eventuelle nødvendige tilladelser er indhentet. Tilladelsen gælder ikke for borgerlige vielser på Fredensborg Rådhus og i øvrige administrationsbygninger.


Siden lovændringen i 2014 har kommunen givet tilladelse fra sag til sag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ægteskabslovens § 18, stk. 3.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At andre kommuner kan foretage vielser i Fredensborg Kommune uden at skulle søge særskilt tilladelse hertil.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Anbefaler administrationens indstilling.