Nr.44 - Principper for studierejser

Sagsnr.: 18/1908

 

Beslutningstema

Udvalget skal drøfte og træffe beslutning om principper for Økonomiudvalget og de stående udvalgs studierejser i byrådsperioden 2018-2021.

Sagsfremstilling og økonomi

Formålet med studierejser er at give udvalgsmedlemmerne faglig inspiration og viden til udvalgsarbejdet. Rejsernes indhold skal således være relevant for udvalgenes arbejdsområder.

 

Principper for studierejser:

  • Studierejserne skal have et klart fagligt og politisk formål
  • Studierejsen kan foretages til ind- og udland
  • Administrationen tilrettelægger studierejsen
  • Der kan deltage tre-fire personer fra administrationen
  • Ved hjemkomst fra studierejsen udarbejdes en rapport om studierejsens resultater til offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

 

Det anbefales, at studierejserne afholdes, således at udvalgsmedlemmerne har mulighed for at gøre nytte af deres nye viden i forbindelse med udvalgsarbejdet i resten af byrådsperioden.

 

Økonomi

Udgifter til studierejser afholdes af kontoen for udvalgsrejser. Der er på denne konto samlet afsat 1.409.000 kr. i byrådsperioden med følgende fordeling: 

 

År

2018

2019

2020

2021

Sum

Beløb

350.000

353.000

353.000

353.000  

1.409.000 kr.

 

Med baggrund i erfaringerne fra tidligere perioders studieture anbefales det, at en studierejses maksimale pris pr. deltager fastsættes til 15.000 kr. alt inklusive, herunder rejseomkostninger, overnatning, fortæring, drikkevarer, gaver og eventuelle diæter.

 

Det betyder, at alle udvalg kan tage på én studierejse én gang. Kun udvalgsmedlemmer til det respektive udvalg kan deltage i turen.

Det samlede antal udvalgsmedlemmer i de otte udvalg er 64 udvalgsmedlemmer og det giver en maksimal udgift på 960.00,00 kr.

 

Udgiften til administrationens deltagere, afholdes af deres eget center.

 

Der gennemføres ikke studierejser i 2021.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der er budgetteret med udgiften.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At udvalget drøfter sagen og træffer beslutning om valg af principper for studierejser.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Godkender administrationens indstilling. Økonomiudvalget præciserer, at det forudsættes, at der er en relevant anledning hertil og der herudover er mulighed for ekskursioner.