Nr.36 - Introduktion til Økonomiudvalget 2018-2021

Sagsnr.: 18/2938

 

Beslutningstema

Overordnet introduktion til udvalgets fagområder og økonomi.

Sagsfremstilling og økonomi

Som det fremgik på seneste Økonomiudvalgsmøde, så vil administrationen på mødet præsentere udvalget for fagområder og økonomi under Økonomiudvalgets ansvar. Der vil i præsentationen blive lagt vægt på en generel indføring i udvalgets sagsområder, herunder større igangværende sager og perspektiverne for byrådsperioden.

 

Præsentationen tilrettelægges med afsæt i at præsentation og debat/spørgsmål vil tage op til ca. 1 time.

 

Afsættet for introduktionen er opgaveafgrænsningen i forslaget til ny styrelsesvedtægt behandlet første gang på byrådets møde 29. januar.

 

Økonomiudvalgets opgaver er beskrevet i styrelseslovens § 18

•       Økonomiudvalget har ansvaret for de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder

•       Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen, og løn- og personaleforhold.

•       Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning. Herudover kan  udvalget varetage den umiddelbare administration af andre kommunale anliggender.

 

Under Økonomiudvalget hører følgende politikker

       Økonomisk Politik

       Finansiel Politik

       Personale Politik

       Anlægspolitik

       Udbuds- og Indkøbspolitik

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Præsentationen offentliggøres med referatet fra udvalgets møde.

Indstilling

  1. At introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Punktet blev udsat til Økonomiudvalgets møde i marts.