Nr.35 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 19-02-2018

Dagsordenen blev godkendt.

Under sag 40 ”Gymnastikkens Hus - Overslagspris” havde Økonomiudvalget foretræde ved Anders Thorup Prendergast og Henrik Bertelsen.