Nr.290 - Ansøgning om nattilladelse fra Danhostel Fredensborg Vandrerhjem

Sagsnr.: 18/31220

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til en ansøgning om udvidet åbningstid til kl. 02.00 på fredage, lørdage og helligdage, som ikke efterfølges af en hverdag til Danhostel Fredensborg Vandrerhjem.

 

Det fremgår af delegationsplanen, at sager om udvidet åbningstid (nattilladelse) afgøres i Økonomiudvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Nordsjællands Politi har fremsendt ansøgning fra Anders Fosvald om fornyelse af alkoholbevilling og nattilladelse til Danhostel Fredensborg Vandrerhjem.

 

Ansøger ønsker nattilladelse natten til lørdage og søndage samt til helligdage, som ikke er efterfulgt af en hverdag indtil kl. 02.00 i medfør af Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevlling m.v. § 28.

 

Ifølge politiet foreligger der ikke konkrete ordensmæssige, ædruelighedsmæssige m.v. eller øvrige politimæssige forhold, der gør det betænkeligt at meddele tilladelse til det ansøgte.

 

Nordsjællands Politi har givet samtykke til, at der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 02.00 på fredage, lørdage og helligdage, som ikke er efterfulgt af en hverdag.

 

Samtidig har Nordsjællands Politi meddelt ansøger en alkoholbevilling til Danhostel Fredensborg Vandrerhjem for en periode af 8 år. I denne sag skal Økonomiudvalget alene tage stilling til ansøgningen om udvidet åbningstid, da administrationen har kompetence til at følge politiets indstilling i forhold til perioden på alkoholbevillingen.

 

I august måned i år fik vi en henvendelse fra en borger, som klagede over larm fra Danhostel Fredensborg Vandrerhjem. Vedkommende bor i Zoarparken i et af de rækkehuse, der ligger tættest på vandrerhjemmet. Administrationen kontaktede forpagterne af Danhostel Fredensborg Vandrerhjem i forhold til klagen, og der har ikke siden været henvendelsen om klager over støj.

 

Ansøgningen om udvidet åbningstid har været i høring i Team Miljø, som oplyser, at de anbefaler at døre og vinduer til festlokaler holdes lukket efter kl. 22.00, når den støjmæssige natteperiode starter.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

7. Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At der meddeles tilladelse til udvidet åbningstid til kl. 02.00 fredage, lørdage og helligdage som ikke efterfølges af en hverdag.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 10-12-2018

Godkender administrationens indstilling.