Nr.178 - Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra kommunens hovedudvalg

Sagsnr.: 18/22093

 

Beslutningstema

I tilknytning til personalepolitisk vejledning om budgetproces i Fredensborg Kommune mødes repræsentanter for Hovedudvalget med Økonomiudvalget som led i budgetprocessen og i tilknytning til Byrådets budgetseminar.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens Hovedudvalg deltager i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget har foretræde for Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

 

Fra hovedudvalget deltager: Jan vangmand, BUPL, Claus Kastbjerg, DLF og Henrik Jensen, FOA.

Medarbejderrepræsentanterne forelægger deres synspunkter for økonomiudvalget , som har betydning for den kommende budgetproces.

 

Der afsættes et kvarter til drøftelsen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale.

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

  1. At økonomiudvalget har en drøftelse med repræsentanterne for hovedudvalget .

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Økonomiudvalget drøftede og noterede sig MED-repræsentanternes synspunkter.