Nr.177 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutningstema

Godkendelse af dagsordenen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 27-08-2018

Dagsordenen blev godkendt