Nr.98 - Deltagelse af medarbejderrepræsentanter fra kommunens hovedudvalg

Sagsnr.: 18/9289

 

Beslutningstema

I tilknytning til budgetprocessen i Fredensborg Kommune har Økonomiudvalget dialog med medarbejderrepræsentanter fra kommunens hovedudvalg.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens Hovedudvalg deltager i de 2 årlige budgetseminarer, ligesom medarbejderrepræsentanter for Hovedudvalget mødes med Økonomiudvalget i forbindelse med budgetprocessen.

 

Fra hovedudvalget deltager: Næstformand Claes Kastbjerg FTR for DLF og Jan Vangmand TR for BUPL.

 

Medarbejderrepræsentanterne forelægger deres synspunkter for økonomiudvalget på en række personalepolitiske emner.

 

Der afsættes et kvarter til drøftelsen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Fredensborg Kommunes MED-aftale.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget har en drøftelse med medarbejderrepræsentanter fra Hovedudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Økonomiudvalget drøftede kommunens økonomi med repræsentanterne for hovedudvalget og de fremadrettede perspektiver.