Nr.120 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsnr.: 18/2930

 

Beslutningstema

121. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

122. Forlig om skelforretning - Lukket

123. Retssag om ophævet kontrakt - Lukket

124. Implementering af økonomi- og lønsystem - Lukket

125. Orientering  Lukket

 

Sagsfremstilling og økonomi

121. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

122. Forlig om skelforretning - Lukket

123. Retssag om ophævet kontrakt - Lukket

124. Implementering af økonomi- og lønsystem - Lukket

125. Orientering - Lukket

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

122. Godkendelse af dagsordenen - Lukket

123. Forlig om skelforretning  Lukket

Godkender administrationens indstilling

124. Retssag om ophævet kontrakt  Lukket

Orienteringen blev taget til efterretning

125. Implementering af økonomi- og lønsystem  Lukket

Orienteringen blev taget til efterretning

126.  Orientering  Lukket