Nr.111 - KL undersøgelse af chikane, trusler mv.

Sagsnr.: 18/5402

 

Beslutningstema

Orientering om rapport, der er lavet for KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet om chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer.

 

Sagsfremstilling og økonomi

KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet har fået lavet en rapport om chikane, trusler, hærværk og vold mod kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer. Rapporten er offentliggjort på KLs hjemmeside den 9. februar 2018.

 

Hovedkonklusionen er, at 42,3% af respondenterne oplyser, at de har været udsat for krænkelser, og at chikane er den mest udbredte form for krænkelse, idet 32,2 % angiver at de har været udsat for dette. Chikanerende e-mails, sms, telefonopkald, beskeder på sociale medier eller falsk rygtespredning er de mest udbredte former for chikane. 43,1 % af respondenterne i undersøgelsen oplyser, at krænkelserne har påvirket deres adfærd og 44,9 % oplyser at krænkelserne har påvirket dem mentalt.

 

KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danske Regioner har med afsæt i resultaterne af undersøgelsen udsendt en ny vejledning med konkrete råd til, hvordan man som politiker kan forebygge og håndtere chikane, trusler, hærværk og vold. Vejledningen indeholder samtidig inspiration til, hvordan kommunalbestyrelsen kan styrke fokus på området lokalt. Vejledningen er vedhæftet.

 

Bevilling

Ikke relevant.

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ikke relevant.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Kommunikation

Ikke relevant.

Elektroniske bilag

Indstilling

  1. Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning og ikke for nærværende sætter yderligere initiativer i gang.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Godkender administrationens indstilling