Nr.104 - Økonomisk Orientering - Marts 2018

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering for marts 2018

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver samt kassebeholdningen og folketallet

Drift

Ved udgangen af marts 2018 er der afholdt netto driftsudgifter for 556 mio. kr. mod 554 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år svarende til en stigning på 2 mio. kr. De 556 mio. kr. svarer til en forbrugsprocent på 21,7 pct. mod 22,3 pct. i 2017. Forbrugsprocenten er således 0,6 procentpoint lavere end på samme tidpunkt sidste år. Det bemærkes at påsken først faldt i april sidste år, mens den i indeværende år faldt i marts.

Anlæg

Ved udgangen af marts 2018 er der afholdt anlægsudgifter for 8,4 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 1,5 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 6,9 mio. kr. På samme tidspunkt sidste år var der afholdt anlægsudgifter for 10,0 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 0,6 mio. kr. svarende til et nettoanlægsforbrug på 9,4 mio. kr.
Nettoanlægsforbruget er således 2,5 mio. kr. lavere end i 2017.

Det gælder for såvel drifts- som anlægsbudgettet, at der gives en uddybende status i forbindelse med budgetrevisionen per 31. marts 2018.


Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

 

2017

2018

 

Korr. Budget

Forbrug marts

Forbrugspct. marts

Korr. Budget

Forbrug marts

Forbrugspct. marts

Drift

2.482

554

22,3

2.555

556

21,7

Anlæg

115

9

8,2

134

7

5,1

 

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var 235,4 mio. kr. med udgangen af marts 2018.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er således vokset med gennemsnitligt 4,5 mio. kr. per måned i 2018. Der gives et opdateret bud på den forventede udvikling i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning (likviditet) i forbindelse med budgetrevisionen per 31. marts 2018.  

 Tabel 2. Kommunens gennemsnitlige(365 dage) kassebeholdning i mio. kr.

 

Marts 2017

Primo 2018

Februar 2018

Marts 2018

Likviditet

161,9

221,9

230,9

235,4

 

Tabel 1. Udvikling i den gennemsnitlige kassebeholdning frem til 31. marts 2018


Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder.


Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2018

2019

2020

2021

Driftsreserven

15

15

15

15

Anlægsreserven

0

5

5

5

 

Folketal

Kommunens folketal var pr. 3. april 2018 40.730 borgere, folketallet er dermed faldet med 11 borgere siden 1. marts. Faldet dækker over en nettotilflytning på 9 borgere og et fødselsunderskud på 20 borgere.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Orienteringen blev taget til efterretning