Nr.102 - Åbningskonference Fremtidens skoler 24. maj

Sagsnr.: 18/10359

 

Beslutningstema

Godkendelse af program, invitation og gæsteliste.

 

Sagsfremstilling og økonomi

I budgetforliget er der afsat op mod 1 mia. kr. brutto til udvikling af fremtidens folkeskoler i Fredensborg kommune. Projektet skydes i gang med en stort anlagt åbningskonference den 24. maj 2018 i Egedalshallen.

Formålet med konferencen er at skabe interesse og ejerskab for projektet. Der er derfor sammensat et stort program baseret på princippet ”udefra og ind”. Konferencen skal med inspiration og input udefra være startskuddet til Fredensborg kommunes mest ambitiøse projekt nogensinde.

Der lægges op til at der inviteres et bredt udvalg af borgere og ansatte i Fredensborg kommune.

Vedlagt er invitation og program. Det grafiske udtryk er i proces, men den færdige invitation ligger klar til tirsdag den 24. april 2018.

Vedlagt er også en liste over de inviterede (advicerede).

Den nedsatte politiske referencegruppe er løbende orienteret om arbejdet med Fremtidens Skoler og har fået fremlagt forslag til organisering af de eksterne og interne rådgivningsgrupper.

Parallelt med planlægningen af opstartskonferencen er arbejdet med det første af de konkrete skoleprojekter – Kokkedal Skole – så småt gået i gang med drøftelser med interessenterne. Der vil blive etableret en egentlig projektorganisation hertil i løbet af den næste måned. Tilsvarende er det ambitionen at få startet projektet op omkring Nivå Skole hurtigt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Økonomiudvalget

 

Kommunikation

Lokalpresse, pressemeddelelse, løbende opdatering på kommunens hjemmeside samt direkte invitation til alle inviterede.

 

Indstilling

  1. At program og deltageliste godkendes.

 

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Godkender administrationens indstilling med den bemærkning at repræsentanter fra tilgængelighedsgruppen, folkeoplysningsudvalget, biblioteksområdet, repræsentanter for det nationale elevråd også inviteres til at deltage i konferencen.