Nr.100 - Ekstrabevilling til liv i bymidterne

Sagsnr.: 18/8441

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til forhøjelse af Kulturpuljens budget 0,3 mio. kr. i 2018 til understøttelse af liv og kulturaktiviteter i bymidterne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Flere borgergrupper og foreninger, bl.a. borgergruppen ”Mere liv i Nivå bymidte”, FællesVærket og Smuk Nivå Midtby, har rettet henvendelse til Borgmesteren og andre politikere med ønske om støtte til aktiviteter, der kan fremme mere liv i bymidterne. 

Herudover har Foreningen Kulturstationen i Humlebæk rettet henvendelse med ønske om støtte til internetforbindelse og etablering af et låsesystem til det gamle posthus i Humlebæk.

 

Det er Borgmesterens vurdering af, at der vil være politisk flertal for en udvidelse af kulturpuljen med kr. 0,3 mio., som kan give Kulturudvalget mulighed for at imødekomme ansøgninger, der kan fremme og understøtte liv og kulturaktiviteter i bymidterne.

Der lægges op til at alle borgerforeninger i kommunen kan søge om midler fra kulturpuljen.

 

Bevilling

Det bevillingsmæssige håndteres som en tillægsbevilling fra driftsreserveren i budgetrevisionen 31.03.18.

 

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. Borgmesteren indstiller, at det besluttes, at Kulturpuljen i 2018 øges med en ekstrabevilling på 0,3 mio. kr., som øremærkes ansøgninger, som har til formål at fremme liv og kulturaktiviteterne i bymidterne.
  2.  

Beslutning i Økonomiudvalget (18-21) den 23-04-2018

Anbefaler borgmesterens indstilling således at ekstrabevillingen finansieres af reserven.