Nr.48 - Meddelelser fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-03-2019

”Kultur som sundhedsfremme”

Folkeoplysningsudvalgets arrangement ”Kultur som sundhedsfremme” blev afholdt d. 28. februar i Egedal Byens Hus.

Kristian Hegaard og Bettina Bové deltog i arrangementet.

 

Kvalitetsvurdering af Nivaagaards Malerisamling
Slots- og Kulturstyrelsen kvalitetsvurderede Nivaagaards Malerisamling 27. februar 2019. Ulla Hardy-Hansen deltog sammen med administrationen.

 

Kvindeliv – fra ildsted til komfur

Den årlige særudstilling på Fredensborg Museum har i år temaet kvindeliv fra starten af 1800-tallet til første verdenskrig. Udstillingen åbnede d. 2. marts, hvor Ulla Hardy-Hansen deltog og holdt tale.

 

Nyt mødelokale på Nivå Bibliotek
D. 16. februar indviede Ulla Hardy-Hansen de to nye mødelokaler på Nivå Bibliotek.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.