Nr.45 - Karlebo Idrætsforening - tilskud til etablering af petanquebane i Karlebo

Sagsnr.: 19/6066

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo Idrætsforening om tilskud fra Bylivspuljen 2019 på 35.000 kr. til etablering af petanquebane i Karlebo.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Karlebo Idrætsforening søger om tilskud til etablering af en petanquebane på det kommunale areal foran Specialbørnehaven og Karlebo Idrætsforening på Lerbakkevej 3 i Karlebol.

 

I ansøgningen skriver foreningen at formålet med etableringen af petanquebanen er:

”At etablere en fritidsaktivitet i landsbyen Karlebos centrum, placeret tæt ved Karlebo Kirke, Karlebo Kro og Karlebo Idrætsforening, Karlebo Tennisklub. Banen vil også kunne benyttes af Karlebo Skole til idrætsaktiviteter m.m.

 

Petanquebanen vil være offentligt tilgængeligt for alle, der måtte ønske at spille på banen. Der vil ikke være noget medlemskab eller foregå nogen registrering for brug af banen.

 

Banen tænkes at kunne skabe et møderum og være en kommende plads for fællesskaber mellem generationer. På arealet foran klubhuset for KIF og KTK, er der allerede etableret et borde-/bænkemiljø, som også kan benyttes ved brug af banen. Ligeledes vil der i klubhusets åbningstid kunne benyttes toiletter i klubhuset.” 

 

Budgettet for etablering af petanquebane i Karlebo ser således ud:

 

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Petanquebane med metalkanter

35.000 ekskl. moms

Udgifter i alt

35.000 ekskl. moms

Indtægter

 

Egenfinansiering

0

Indtægter i alt

0

Ansøgt Bylivspuljen

35.000

 

Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer, at ansøgningen om etablering af petanqebane i Karlebo lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet, der skaber og understøtter nye mødesteder for byens borgere samt sker i samarbejde mellem lokaler grupper, foreninger, institutioner, handelsliv osv. Især i et mindre lokalsamfund som Karlebo kan en petanquebane i centrum af byen fungere som et oplagt mødested for især ældre generationer, når vind og vejr tillader det.

 

Der er således både argumenter for og imod et tilskud til etablering af petanquebane. Det taler imod et tilskud til etablering af petanquebane, at midlerne i Bylivspuljen hovedsageligt er tiltænkt aktiviteter og ikke anlæg.

 

Administrationen lægger vægt på, at midlerne i Bylivspuljen hovedsageligt bør gå til aktiviteter, der skaber liv i bymidten, og indstiller derfor, at der meddeles afslag på ansøgningen til etablering af petaquebane i Karlebo.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-03-2019

Udvalget besluttede undtagelsesvist at bevilge 35.000 kr. til anlæg af en petanquebane. Det er en klar forudsætning, at Karlebo Idrætsforening selv påtager sig ansvaret for vedligeholdelse af banen i fremtiden.