Nr.44 - Bylivspuljen - status

Sagsnr.: 18/18758

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Status for Bylivspuljen fremlægges til orientering.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Bylivspuljen er på 300.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. kr. i 2019. Da der er fuld overførsel for midlerne i Bylivspuljen, går de uforbrugte midler fra 2018 over i Bylivspuljen 2019.

 

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilskud for 143.000 kr. fra Bylivspuljen 2018. Der er således 157.000 kr. tilbage i Bylivspuljen 2018 samt 100.000 kr. i Bylivspuljen 2019 til Kulturudvalgets disposition på dette møde.

 

Retningslinjerne for Bylivspuljen er vedlagt denne sag som bilag. (bilag 1)

 

Sager med konsekvenser for Bylivspuljen 2019 til behandling på dette møde:

 

Ansøger

Aktivitet

Ansøgt (kr.)

Indstilling (kr.)

Sletten Havkajaklub

Anskaffelse af AV-udstyr til foredrags- og mødeaktiviteter

9.000

0

Karlebo Idrætsforening

Etablering af petanquebane i Karlebo

35.000

0

I alt

 

44.000

0

 

Administrationens bemærkninger
Hvis Kulturudvalget følger administrationens indstilling, vil der fortsat være 100.000 kr. tilbage i Bylivspuljen 2019. Hertil kommer 157.000 kr. i overførsel fra Bylivspuljen 2018.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjer for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel      

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-03-2019

Taget til efterretning.