Nr.41 - Fiskerlejet Sletten Havns Venner - tilskud til 140 års jubilæum

Sagsnr.: 19/8881

 
Carsten Wulff (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Foreningen Fiskerlejet Sletten Havns Venner om tilskud på 48.500 kr. fra Kulturpuljen 2019 til afholdelse af Sletten Havns 140 års jubilæum d. 23.-24. august 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Foreningen Fiskerlejet Sletten Havns Venner står for forskellige festlige arrangementer i Sletten Havn, bl.a. Sankt Hans fest, jubilæumsfester og juletræsarrangementer.

 

Foreningen skriver i ansøgningen:

 

”Fiskerlejet Sletten Havns Venner har siden 2007 stået for et årligt Skt. Hans-arrangement og for et årligt Havnens dag-arrangement i havnen. Vi har selv stået for finansieringen heraf uden offentlige tilskud.”

 

Desværre har foreningen ikke længere samme økonomiske overskud som tidligere. Derfor søger foreningen nu tilskud fra Kulturpuljen til afholdelse af et Havnens Dag-arrangement.

 

Det fremgår videre i ansøgningen:

”Vi vil gerne fortsætte traditionerne med såvel et Skt. Hans-arrangement og et Havnens Dag-arrangement, så derfor denne anmodning om økonomisk tilskud til at komme i gang igen. Skt. Hans-arrangementet forventer vi selv at kunne finansiere med udgangspunkt i kontingentbetalinger for 2019.

 

Havnens Dag afholdes i år som et 140 års jubilæumsarrangement over to dage d. 23.-24. august.

 

Som det fremgår af nedenstående budget, håber foreningen, at arrangementet kan løbe rundt uden tilskud. Men uden egenbeholdning har foreningen ingen sikkerhed og mulighed for at indgå aftaler med musikere og teltleverandører, og derfor søges der om tilskud fra Kulturpuljen.

 

Budgettet for Sletten Havns 140 års jubilæum ser således ud:

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Musik – fredag d. 23. august
Musik – sildebord
Musik – lørdag d. 24. august
Leje af telt
Annoncering osv.
Indkøb ad drikkevarer, glas osv.
Indkøb til kaffebod
Indkøb til børnearrangementer
Aktiviteter på havnen, f.eks. line dance
Forplejning til optrædende

Opsætning og nedtagning af telt og klargøring og oprydning på havnen

10.000
3.500
15.000
10.000
10.000
30.000
1.000
1.000
3.000
1.500


1.000

Udgifter i alt

86.000

Indtægter

 

Entré til sildebord
Entré til musik d. 24. august
Salg af drikkevarer
Salg – kaffebod
Provision fra madleverandører
Salg – børnefiskedam
Salg – keglebane
Amerikansk lotteri

4.000
8.000
58.000
3.000
4.000
2.000
1.000
6.000

Indtægter i alt

86.000

Ansøgt Kulturpuljen

48.500

 

Administrationens bemærker
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen.

 

På udvalgsmødet d. 16. april 2018 drøftede Kulturudvalget principielt ansøgninger om tilskud til byfester og besluttede, at ansøgninger om tilskud til byfester kan imødekommes med tilskud på mellem 5.000 kr. og 20.000 kr.

 

Indenfor det seneste år har Kulturudvalget bl.a. bevilget 15.000 kr. til Karlebo Sommerfest i 2019, 20.000 kr. til Nivå Byfest og Fredensborg Byfest i 2018 samt 20.000 kr. til Danmark Dejligst-festival på Bjerre Strand.

 

Administrationen vurderer, at denne ansøgning kan sammenlignes med ovenstående og indstiller derfor, at der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af Sletten Havns 140 års jubilæum d. 23.-24. august 2019

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retninglinjer for tilskud fra Kulturpuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Kulturpuljen skal ansøger i sit

markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er

bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til afholdelse af Sletten Havns 140 års jubilæum d. 23.-24. august 2019.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-03-2019

Sagen udsættes.