Nr.35 - Fejring af Danmarks befrielse d. 4. maj 2019

Sagsnr.: 18/33142

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, om årsdagen for Danmarks befrielse også skal markeres med et arrangement i 2019. Hvis det besluttes, skal programmet godkendes, og de økonomiske rammer fastsættes.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Efter ønske fra Kulturudvalget har administrationen sammen med Fredensborg Arkiverne i 2015, 2017 og 2018 gennemført arrangementer i forbindelse med årsdagen for Danmarks befrielse i 1945.

 

I 2015 og 2017 blev der afholdt arrangementer i Rådhuskælderen rettet mod det voksne publikum, mens der i 2018 blev afviklet et familiearrangement i samarbejde med Ringovnen. Arrangementet var en stor succes, og ca. 120 børn og voksne deltog og fik gennem forskellige aktiviteter formidlet historien om jødernes flugt over Øresund i oktober 1943.

 

Der var afsat en økonomisk ramme på 26.000 kr. til fejringen af d. 4. maj i 2018.

 

På Kulturudvalgets møde den 17. januar 2019 fremlagde administrationen forslag til et 4. maj arrangement på Krogerup Højskole med fokus på tilfangetagelsen af det danske politi i 1944. Det i 2019 75 år siden, at det danske politi blev tilfangetaget af nazisterne, herunder også det danske kystpoliti, der holdt til på Krogerup Højskole.

 

Kulturudvalget besluttede at udsætte sagen.

 

Administrationen fremlægger derfor igen forslag om at afholde et 4. maj arrangement i samarbejde med Krogerup Højskole, hvor historien om højskolens fortid som politiskole i perioden 1938-1944 og arrestationen af det danske kystpoliti på Krogerup formidles til både børn, voksne og familier på tværs af generationer.

 

Der planlægges således et arrangement, der henvender sig til flere aldersgrupper. De fremmødte får en overordnet introduktion til højskolen og det historiske tema, hvorefter deltagerne sendes ud på en formidlings- og aktivitetsrute i parken og Krogerup-skovene. Undervejs formidles historien om politiets tilfangetagelse, mens der løses opgaver og udføres fysiske aktiviteter, der især er rettet mod de yngre deltagere.

 

Efter gennemført rute vil deltagerne samles i parken, hvor der vil være let forplejning, koncert med Sjællands Politiorkester, opvisning ved Nordsjællands Politis patruljehunde og yderligere aktiviteter og formidling knyttet til temaet.

 

Arrangementet tilrettelægges og afvikles i samarbejde med Krogerup Højskole, Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske forening, Humlebæk Bibliotek og foreningen Kultur3050.

 

Arrangementet vil være handicaptilgængeligt i parken. Det tilstræbes, at aktivitetsruten også kan gennemføres af gangbesværede og af familier med barne- og klapvogne. Aarstiderne stiller handicaptoilet til rådighed og øvrige deltagere henvises til toiletterne på Krogerup Højskole.

 

I tilfælde af dårligt vejr opstilles pavilloner i parken. Administrationen foreslår at indkøbe et festtelt til 40 personer, der kan bruges ved efterfølgende kulturarrangementer i kommunen. Pt. råder Gang i Fredensborg over to mindre pavilloner, der lånes til formålet.

 

Forslag til program:

 

Tid og sted: Lørdag d. 4. maj fra 11.00-13.00 i parken på Krogerup Højskole og i Krogerup-skovene.

 

Antal deltagere: 125

 

Kl. 11.00

Velkomst i parken ved Krogerup Højskole ved udvalgsformand Ulla Hardy-Hansen

Kl. 11.05

Introduktion til Krogerup Højskole og den historiske ramme for dagen v. højskoleforstander Rasmus Meyer

Kl. 11.15

Deltagerne sendes ud på ruten i parken og Krogerup-skovene

Kl. 12.00

Aktiviteter i parken: Koncert med Sjællands Politiorkester samt  kaffe og kage

Kl. 12.30

Opvisning v. Nordsjællands Politis patruljehunde

Kl. 12.55

Afslutning og tak for i dag

 

 

Foreløbigt budget for arrangementet:

 

Udgifter:

Beløb (kr.)

Kaffe og kage

6.500

Honorar Sjællands Politiorkester

7.000

Annoncering

2.000

Materialer til formidlingsrute

3.000

Leje af højttaler, mikrofon m.m.

1.500

Leje/køb af festtelt

3.000

I alt

23.000

 

Administrationen foreslår, at der afsættes en økonomisk ramme på 23.000 kr. til fejringen af årsdagen for Danmarks befrielse d. 4. maj. Beløbet finansieres af Kulturpuljen 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag
5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål
3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At Kulturudvalget beslutter, om årsdagen for Danmarks befrielse d. 4. maj 1945 skal markeres med et arrangement i 2019.
  2. At det foreløbige program, som beskrevet ovenfor, godkendes.
  3. At der afsættes en økonomisk ramme på kr. 23.000 til fejringen af årsdagen.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-03-2019

Ad 1-3 godkendt.