Nr.34 - Genindvielse af Højsager Mølle

Sagsnr.: 19/9480

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Højsager Mølle står snart færdig efter en omfattende renovering. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal holdes en genindvielse af møllen i denne anledning.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Højsager Mølle er opført i 1870, blev fredet i 1959 og fungerede som produktions mølle indtil 1972. I 1973 købte ”Bevaringsforeningen Fredensborg” Møllen, og i 1979 forærede denne møllen til den daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune. Ejerskabet af Højsager Mølle overgik til Fredensborg kommune ved kommunesammenlægningen i 2007. 

 

Højsager og Karlebo Møller har siden 2011 gennemgået to omfattende renoveringer. Efter den første renovering var afsluttet, blev en genindvielse af møllerne planlagt til at finde sted i september 2013. Genindvielsen med deltagelse af H.K.H Prins Henrik måtte imidlertid aflyses med kort varsel, da der umiddelbart inden arrangementet blev konstateret råd i de bærende konstruktionsdele. Højsager Mølle blev erklæret ustabil med fare for sammenstyrtning og lukket for offentligheden.

 

Af sikkerhedsmæssige årsager blev møllen ved denne lejlighed adskilt i 3 dele, og de enkelte dele er siden 2015 blevet gennemrenoveret. På nuværende tidspunkt anslås det, at der resterer en måneds renoveringsarbejde på Højsager Mølle og to måneders renoveringsarbejde på Karlebo Mølle, førend daglig drift og pasning overgår til Fredensborg Møllelaug, der siden 2012 har forestået denne opgave.

 

Administrationen foreslår, at man for at markere genåbningen af møllerne afholder en genindvielse for særligt inviterede gæster og interesserede borgere. Selve indvielsen vil foregå ved Højsager Mølle, der har et velegnet udendørsareal til formålet. En samtidig formidling af genåbningen af Karlebo Mølle vil blive en del af arrangementet.

 

Genindvielsen og den tilhørende kommunikationsindsats og presseomtale vil styrke borgernes kendskab til Højsager og Karlebo Møller. For at tiltrække en yngre målgruppe og formidle kommunens kulturarv til børn og unge vil genindvielsen udover den officielle del med taler og indvielse rumme et aktivt indslag for familier. Gang i Fredensborg og Fredensborg Arkiverne er samarbejdspartnere på denne del af programmet.

 

Der vil blive nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af administrationen og Fredensborg Møllelaug, der udarbejder program for dagen. Fredensborg Møllelaug vil efter overdragelsen blive instrueret i korrekt drift af møllerne. For at sikre at møllerne kan være i drift ved genindvielsen, henlægges arrangementet til at finde sted umiddelbart efter sommerferien.

 

Administrationen vil i det kommende år have øget fokus på at styrke en formidling af kulturarven i Fredensborg Kommune i tråd med Kulturudvalgets arbejdsgrundlag. Genindvielsen af Højsager Mølle vil blive et led i denne indsats.

 

 

 

Foreløbige detaljer om arrangementet:

 

Anslået deltagerantal ved genindvielse: 100 personer

 

Anslået budget for genindvielse:

 

Udgifter:

Beløb (kr.):

Forplejning inkl. drikkevarer

6.500

Familieaktiviteter

2.000

Formidling og annoncering

2.000

Andet (Blomster, flag etc.)

1.000

Leje af højttaler, mikrofon, festivaltoilet m.m.

3.500

I alt:

15.000

 

Administrationen foreslår, at der bevilges en økonomisk ramme på kr. 15.000 til genindvielsen af Højsager Mølle. Beløbet finansieres af Kulturpuljen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag:

Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FN´s Verdensmål:
Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At udvalget beslutter, om der skal afholdes en genindvielse af Højsager Mølle i 2019.
  2. At udvalget bevilger en økonomisk ramme på kr. 15.000 til indvielsen.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-03-2019

Ad 1 godkendt.

 

Ad 2 godkendt.