Nr.33 - Kongelig sommerballet i Fredensborg Slotspark 2019

Sagsnr.: 18/1687

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til afsættelse af midler til afholdelse af Det Kongelige Teaters turnéforestilling ”Kongelig Sommerballet” i Fredensborg Slotspark d. 18. juni 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen er i dialog med Det Kongelig Teater om muligheden for at afholde ”Kongelig sommerballet” i Fredensborg Slotspark d. 18. juni 2019. Administrationen vil i samarbejde med Det Kongelige Teater og slotsforvalteren på Fredensborg Slot finde en egnet placering for balletten i slotsparken.

 

”Kongelig sommerballet” er et gratis tilbud til alle borgere, der har lyst til at opleve 13-15 af Den Kongelige Ballets bedste dansere opføre et potpourri af de største publikumsfavoritter fra Det Kongelige Teaters repertoire. Arrangementet foregår i det fri, og gæsterne kommer i god tid med picnickurv og tæpper under armen. Der forventes ca. 2.000 deltagere til arrangementet i Fredensborg Slotspark.

 

Projektbeskrivelse fra Det Kongelige Teater er vedlagt som bilag. (bilag 1)

 

Som det fremgår af projektbeskrivelsen koster det 75.000 kr. at få ”Kongelig sommerballet” til Fredensborg. De 75.000 kr. dækker opstilling/nedtagning af scene inkl. lys og lyd. Presse- og marketingplan inkl. annoncering 4-farvet trykt program samt transport og evt. hotel for dansere m.fl., hvis det er nødvendigt.

 

Fredensborg Kommune skal selv stå for diverse tilladelser i forbindelse med arrangementet, opstilling af toiletvogne, affaldsspande og oprydning. Desuden kan der blive tale om personale til anvisning i forhold til parkeringsarealer og gangarealer.


Derfor vil det blive nødvendigt at afsætte en større økonomisk ramme end de 75.000 kr., som Det Kongelige Teater skal have.

 

Det koster 35.000 kr. at leje Fredensborg Slospark, og det er normalt en udgift, som den lokale arrangør betaler, men i dette tilfælde deler Fredensborg Kommune og Det Kongelige Teater udgiften.

 

Budgettet for ”Kongelig sommerballet i Fredensborg Slotspark” ser således ud:

 

Udgifter

Kr.

Det Kongelige Teater
Leje af Fredensborg Slotspark
Nordsjællands Park og Vej – oprydning og renovation
Toiletvogne
El

Personale til parkering, vejvisning osv.

Brandvæsen, samaritter osv.

75.000
17.500

5.000

15.000
2.500

5.000
5.000

I alt

125.000

 

Administrations bemærkninger
Administrationen bemærker, at deltagelse i ”Kongelig sommerballet” er en rigtig god mulighed for at tilbyde professionel kunst på et højt niveau til Fredensborg Kommunes borgere. Desuden vil det være en god markedsføring af både Fredensborg by og Fredensborg Kommune.

 

Administrationen bemærker, at ”Kongelig Sommerballet” afhænger af endelig godkendelse fra både Kongehuset og Slots- og Kulturstyrelsen. Kulturudvalget behandlede i 2018 en lignende sag og valgte at afsætte en økonomisk ramme på 105.000 kr. Projektet lykkedes dog ikke sidste år, da Kongehuset ikke kunne imødekomme ansøgningen. 

 

Administrationen bemærker, at der normalt lægges vægt på, at midlerne i Kulturpuljen ikke anvendes til driftsmæssige udgifter som toiletvogne, el, oprydning og renovation, men i dette tilfælde er disse poster en forudsætning for arrangementets gennemførelse.

 

Administrationen indstiller, at der bevilges 125.000 kr. til ”Kongelig sommerballet” fra Kulturpuljen 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel      

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

 

 

Indstilling

  1. At der afsættes en økonomisk ramme på 125.000 kr. til afholdelse af ”Kongelig Sommerballet” i Fredensborg Slotspark i d. 18. juni 2019.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 11-03-2019

Godkendt.