Nr.9 - Spil Dansk 2018 - evaluering

Sagsnr.: 18/13286

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der orienteres om Spil Dansk-ugen 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

På Kulturudvalgets møde d. 30. maj 2018 besluttede Kulturudvalget, at Spil Dansk-ugen 2018 skulle udføres i lokalt regi og valgte derfor at give afslag på Kulturelt Samråds ansøgning om tilskud på 37.000 kr. til køb af Spil Dansk-pakken til 37.000 kr.

 

I stedet besluttede Kulturudvalget, at Fredensborg Musikskole i samarbejde med Sangcenter Nordsjælland skulle stå for at udformningen af programmet og for afviklingen af aktiviteterne.

Til det bevilgede Kulturudvalget en ramme på op til 30.000 kr.

 

Spil Dansk-ugen blev afviklet i uge 44, d. 29. oktober til 4. november, og skete i samarbejde mellem Fredensborg Musikskolen, Sangcenter Nordsjælland og Kulturelt Samråd. Også Fredensborg Bibliotekerne, Asminderød Kirkes Menighedsråd og Nivaagaards Malerisamling spillede en vigtig rolle i Spil Dansk-ugen.

 

Programmet for Spil Dansk-ugen 2018 er vedlagt sagen som bilag. (Bilag 1)

 

Programmet inkluderede otte forskellige arrangementer fordelt på alle ugens syv dage, og så således ud:

  • Koncert i FredensborgHusene med Fredensborg Musikskole og kirkerne
  • Dansk morgensang på Nivå Bibliotek
  • Åben scene i Egedal Byens Hus
  • Korworkshop i Rådhuskælderen
  • Fællessang i hele kommunen
  • Kom og syng på Krogerup Højskole
  • Klavermatiné i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio
  • Benny. Cabarét om Benny Andersen på Nivaagaards Malerisamling

 

Der var bevilget en ramme på op til 30.000 kr. til Spil Dansk-ugen 2018, og der er blevet brugt 24.581 kr. Der tilbageføres således 5.419 kr. til Kulturpuljen 2018.

 

Evaluering

Projektgruppen har evalueret Spil Dansk-ugen og vurderet, at det overordnet har været en succes. Spil Dansk-ugen har skabt en grobund for et tættere samarbejdere mellem de muskalske aktører i Fredensborg Kommune.

Der er enighed om, at der kunne have været flere publikummer til nogle af arrangementerne. Det skyldes, at der skulle have været sat flere midler af til markedsføring og PR.

 

Projektgruppen anbefaler, at Spil Dansk-ugen også i 2019 udføres i lokalt regi, men at endnu flere aktører, f.eks. også de boligsociale helhedsplaner, Fredensborg Bibliotekerne m.fl. inddrages i samarbejdet på et tidligere tidspunkt.

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Taget til efterretning.