Nr.6 - Orientering om Fredensborg Arkivernes lokalhistoriske arbejde i 2018

Sagsnr.: 18/32440

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der orienteres om Fredensborg Arkivernes lokalhistoriske arbejde i 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget orienteres en gang årligt om de lokalhistoriske aktiviteter i regi af Fredensborg Arkiverne.

 

Arkivet er normeret til et årsværk og har derudover 5-6 frivillige, der kommer fast på arkivet en dag om ugen. Dertil kommer en række personer, der er mere løst tilknyttet arkivet. Der er i 2018 kommet to nye frivillige til, mens en tidligere frivillig har været nødt til at stoppe af helbredsmæssige årsager.

 

Arkivets lokalhistoriske aktiviteter har i 2018 bl.a. omfattet:

 

  1. Formidlingsaktiviteter

Fredensborg Arkiverne arbejder på forskellige måder på at synliggøre lokalhistorien. I 2018 har det bl.a. været gennem:

 

Arkiv.dk

Arkiv.dk er et nationalt arkivsamarbejde omkring offentliggørelse af især lokalhistoriske fotos. Pr. 30.11.2018 udgør Fredensborg Arkivernes andel 24.218 fotos. Heraf er 14.441 offentligt tilgængelige.

Arkivet har i 2018 arbejdet med at scanne og registrere en større aflevering af gamle pressefotos fra Lokalavisen, ligesom de eksisterende registreringer er blevet gennemgået for at sikre, at de lever op til GDPR.

Mellem den 1.1.2018 og den 30.11.2018 er der blevet vist 47.044 fotos gennem arkiv.dk. I forhold til samme periode i 2017 svarer dette til en stigning på 136,2 %.

 

Facebook

I slutningen af 2017 oprettede Fredensborg Arkiverne sin egen side på Facebook for at opnå større eksponering. Arkivets opslag er i 2018 nået ud til et gennemsnit på 359 personer.

Endvidere har arkivet løbende bidraget med fotos til andre lokale sider og grupper på Facebook.

 

Hjemmesiden www.fredensborgarkiverne.dk

Arkivets hjemmeside bliver hovedsageligt brugt til at formidle praktiske oplysninger vedr. arkivet samt længere formidlingsopgaver. Dette drejer sig bl.a. om kortlægningen af kommunens forskellige ejerlavs ejendomshistorie.

 

Arrangementer

Arkivet har i årets løb medvirket til og afholdt en række arrangementer. Disse omfatter bl.a. billedeftermiddage, et foredrag om lokale soldater fra 1864, en række samtalesaloner i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne, en byvandring i forbindelse med lanceringen af oplevelsesruterne i Fredensborg samt bistand til det lokalhistoriske museums særudstilling og Kulturudvalgets 4. maj-arrangement. I forbindelse med deltagelse i årets Slotsmarked udarbejdede arkivet endvidere en folder, der tog markedets gæster med på en gåtur i den historiske Jernbanegade.

 

Administrationens og eksterne institutioners brug af Fredensborg Arkiverne

I 2018 er arkivet i lighed med tidligere år blevet bedt om at assistere administrationen med lokalhistoriske informationer vedr. enkelte ejendomme om områder i kommunen. Arkivet har også bidraget med materiale og viden til forskellige udstillinger i biblioteksregi.

 

  1. Borgerbetjening

Henvendelser til arkivet sker enten ved personligt fremmøde eller gennem mail eller telefonisk kontakt. Mellem den 1.1.2018 og den 30.11.2018 havde arkivet 775 ekspeditioner af arkivalier og andet materiale. Dette er en stigning i forhold til samme periode i 2017, hvor der var 565 ekspeditioner.

I modsætning til tidligere år har arkivet ikke oplevet det forventede fald i antallet af besøg som følge af en øget digitalisering og elektronisk ekspedition. Antallet af besøgende steg i perioden 1.1.2018 – 30.11.2018 til 423 i forhold til 343 året før.

 

  1. Netværk

I lokalhistorisk regi har Fredensborg Arkiverne deltaget i en række netværk i 2018:

  • Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver (SLA), der står bag www.arkiv.dk.
  • Organisationen Danske Arkiver (ODA).
  • Det lokalhistoriske kontaktråd, hvor Fredensborg Arkiverne formelt samarbejder med kommunens to lokalhistoriske foreninger.
  • Det kulturhistoriske samarbejde mellem Museum Nordsjælland, Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening, Nivaagaard Teglværks Ringovn og Fredensborg Arkiverne.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Taget til efterretning.