Nr.21 - Meddelelser fra administrationen

Sagsnr.: 16/1993

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Kunstværket ”Skålen og Perlen” af Eva Koch indvies i Kokkedal 29. januar 2019.

 

Kulturforeninger i Nivå er, sammen med de øvrige foreninger i Nivå, inviteret til at deltage i tre ”bylivslaboratorier” om udvikling af et midlertidigt byrum i Nivå. Første møde er 29. januar 2019.

 

Det nye mødelokale på Nivå Bibliotek indvies snarligt og kan bookes af brugerne fra 4.2.19.

 

Orienteringen taget til efterretning.