Nr.20 - Meddelelse fra formanden

Sagsnr.: 16/1992

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

Taget til efterretning.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Formand og næstformand i Kulturudvalget deltog i personalemøde på Fredensborg Bibliotekerne 17. december 2018 i forbindelse med den igangværende proces med udvikling af pejlemærker for fremtidens biblioteker i Fredensborg.

 

Orienteringen taget til efterretning.