Nr.2 - Godkendelse af dagsorden

Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Dagsorden godkendt.