Nr.18 - Borgerforeningen Fredensborg - blomster i Fredensborg By

Sagsnr.: 18/33287

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Det skal tages stilling til ansøgning fra Borgerforeningen Fredensborg By om tilskud på 20.000 kr. fra Bylivspuljen til blomster i Fredensborg by i 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Borgerforeningen Fredensborg By søger om tilskud til at opstille blomster i Fredensborg by i 2019.

 

De sidste par år har foreningen søgt om tilskud til blomster fra forskellige midlertidige byudviklingspuljer, men søger i 2019 tilskud fra Bylivspuljen.

 

Foreningen ønsker med opstillingen af blomsterne at skabe en smuk bymidte med et levende udtryk.

 

I ansøgningen skriver Borgerforeningen Fredensborg By:

”Vi ansøger om tilskud til 6 stk. blomsterkuber i Fredensborg by – nærmere bestemt til opstilling i Jernbanegade fra rundkørsel med afslutning over for den gamle tobaksforretning tæt på Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio.”

 

Ansøgningen er vedlagt sagen som bilag. (bilag 1)

 

Økonomi

 

Budgettet for blomster i Fredensborg By ser således ud:

 

6 stk. blomsterkuber dobbelttilplantede og leveret á 2.800 kr. ekskl. moms
Moms 25 %

16.800 kr.

4.200 kr. 

I alt

21.000 kr.

Ansøgt Bylivspuljen

20.000 kr.

 

Administrationens bemærkninger
Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen ved at være en aktivitet og idé, der forskønner bymidten.

 

Af ansøgningen fremgår det, at blomsterne leveres af Gartneriet Haarkilde, som afhenter kuberne igen, når sæsonen er slut.

 

Sidste år stod Nordsjællands Park og Vej for vedligeholdelsen og vandingen. Det kræver dog en ekstrabevilling i størrelsesordenen 10.000 kr., hvis Nordsjællands Park og Vej skal stå for vedligeholdelse og vanding. Det vil sige, at ansøgningen om tilskud til blomster i Fredensborg by vil have et tilskudsbehov på ca. 30.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at det er stort tilskud i forhold til Bylivspuljens størrelse, og indstiller på den baggrund, at der meddeles afslag op ansøgningen om tilskud til blomster i Fredensborg by i 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

4. Bygninger og byrum skaber liv

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Kommunikation

I henhold til retningslinjerne for tilskud fra Bylivspuljen skal ansøger i sit markedsføringsmateriale gøre opmærksom på, at Kulturudvalget i Fredensborg Kommune er bidragsyder.

 

Indstilling

  1. At der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.