Nr.15 - Grønholt Landsbylaug - overførsel af tilskud til bogudgivelse

Sagsnr.: 17/24701

 
Carsten Wulff (V), Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til henvendelse fra Grønholt Landsbylaug med ønske om overførsel af tilskud fra Kulturpuljen 2018 til Kulturpuljen 2019.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Kulturudvalget bevilgede på udvalgsmødet d. 6. december 2017 et tilskud på 5.000 kr. fra Kulturpuljen 2018 til Grønholt Landsbylaug til bogudgivelse om Grønholt igennem 900 år. 

 

Grønholt Landsbylaug oplyser, at bogen nu er ved at være klar til trykning, men at udgivelsen er blevet lidt forsinket og først vil være klar til trykning i marts 2019. Derfor spørger Grønholt Landsbylaug om tilskuddet fra Kulturpuljen 2018 kan overføres til 2019.

 

Et tilskud skal anvendes i det år, det er blevet bevilget, og Kulturudvalget skal således godkende, at tilskuddet overføres.

 

Administrationen indstiller, at tilskuddet til Grønholt Landsbylaug overføres til 2019.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Kulturudvalget.

 

Indstilling

  1. At det godkendes, at tilskuddet på 5.000 kr. til Grønholt Landsbylaug overføres til 2019.

 

Beslutning i Kulturudvalget (18-21) den 17-01-2019

Administrationens indstilling godkendt.